ABOUT ROD MERCADO

Rod on Financial Rescue

Ako po si Rod Mercado ng Financial Rescue, ang inyong kabalikat sa paglutas ng inyong mga problemang pinansyal.

Handa po akong tumulong at sagutin ang inyong mga tanong.

Matanong ko po kayo, kayo po ba ay nahihirapan sa pagbabayad ng inyong mga utang o minimum payment lang ang kayang bayaran?

Paycheck to paycheck ba ang estado ng inyong buhay?

Debt Settlement maybe the best option for you.

You may be debt-free within 18-48 months at very affordable ang monthly payment.

Tumawag po kayo sa Financial Rescue. Makakabuting harapin natin ang ating utang nang maaga (mga utang tulad ng credit cards, medical bills, utility bills, car repossession balances, student loans or second mortgage & collections, unsecured personal loans, at iba pang klaseng utang na walang collateral).

May mga pagkakataong nagagawa din naming tulungan ang mga kababayan nating may garnishment o bagong summons na natanggap.

Ad-v3-728x90

Ang Financial Rescue ay may iba’t ibang uri ng debt settlement depende sa kung saang state kayo nakatira. Halos nationwide na po ang aming coverage. Limang taon na po kaming nagsisilbi at pinagkakatiwalaan ng ating mga kapamilya.

Subok na matatag, ika nga.

Mga kapamilya, talaga nga namang nakakahilo ang pasikot-sikot pagdating sa problemang pinansyal. Pero sabi nga po nila, information is power at sa parteng iyan, Financial Rescue ang inyong kakampi.

Hanggang sa susunod, ako po si Rod Mercado to the rescue!

FB_Ad-v3b-728x90