OK Nga Rod: The Secret In Effortless Saving

Subscribe To More Videos

Have you ever told yourself that you’ll start saving money but somehow never get around to doing it?

Bakit ba napakahirap na mag ipon ng pera?

Dahil kadalasan ‘pag tayo’y may kinikitang pera, ang ginagawa natin ay nililista muna natin lahat ang ating expenses at kung ano ang matitira ay iyon ang ating magiging savings. Kailangan awtomatik, 10% ng income mo ay pupunta awtomatik sa iyong savings account.

Pay yourself first!

Good news! There’s actually a method that can make saving for you, effortless. And to share just how¬†this works, watch this video!

There is Life After Debt
Ad Sponsored by Financial Rescue LLC